Изпратете снетите от Вас точни и пълни
размери заедно с моделите, които ще
бъдат изработени след доуточняване на
подробностите във връзка с изработка-
та на желаните от Вас модели с екип на
модно студио Стефифешън на и-мейл
адрес: stefifashion@stefifashion.net, като
в полето относно не пропускате да напи-
шете "поръчка" от същият и-мейл, от
който сте изпратили запитване за поръч-
ка. В рамките на 24 часа от получаване-
то на Вашата заявка за поръчка, ще Ви
бъде изпратен и-мейл с разходните нор-
ми на материалите, необходими за из-
работките на моделите, които следва да
ни изпратите по куриер. При готовност от
Ваша страна за изпращане на материа-
лите за изработка на облеклата е необ-
ходимо от същия и-мейл, от който сте
подали заявка за поръчка - да изпратите
на и-мейл: stefifashion@stefifashion.net -
потвърждение за пускане на поръчката.