Модел 3 - Рокля изработена от зелена, жълта и оранжева ликра,
в комбинация със зелен и оранжев еластичен тюл .
Модел 3 - Цветови варианти
модел - 3
оригинал
модел - 3
вариант - 1
модел - 3
вариант - 2
модел - 3
вариант - 3
модел - 3
вариант - 4
модел - 3
вариант - 5
модел - 3
вариант - 6
модел - 3
вариант - 7
модел - 3
вариант - 8
модел - 3
вариант - 9
модел - 3
вариант - 10
модел - 3
вариант - 11
модел - 3
вариант - 12
модел - 3
вариант - 13
модел - 3
вариант - 14
модел - 3
вариант - 15
модел - 3
вариант - 16
модел - 3
вариант - 17
модел - 3
вариант - 18
модел - 3
вариант - 19
модел - 3
вариант - 20
Цена за изработка - 238 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой - 46 лв.

Време за изработка - 6 дни от датата на получаване на
необходимите материали за изработка.

Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой - 4 дни от датата на
получаване на необходимите материали за изработка.