Модел 24 - Цветови варианти
модел - 24
оригинал
модел - 24
вариант - 1
модел - 24
вариант - 2
модел - 24
вариант - 3
модел - 24
вариант - 4
модел - 24
вариант - 5
модел - 24
вариант - 6
модел - 24
вариант - 7
модел - 24
вариант - 8
модел - 24
вариант - 9
модел - 24
вариант - 10
модел - 24
вариант - 11
модел - 24
вариант - 12
модел - 24
вариант - 13
модел - 24
вариант - 14
модел - 24
вариант - 15
модел - 24
вариант - 16
модел - 24
вариант - 17
модел - 24
вариант - 18
модел - 24
вариант - 19
модел - 24
вариант - 20
Модел 24 - Боди изработено от италианска официална черна и 
червена ликра, в комбинация с черен еластичен тюл.

Цена за изработка - 191 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой - 41 лв.

Време за изработка - 6 дни от датата на получаване на
необходимите материали за изработка.

Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой - 3 дни от датата на
получаване на необходимите материали за изработка.