Модел 20 - Цветови варианти
модел - 20
оригинал
модел - 20
вариант - 1
модел - 20
вариант - 2
модел - 20
вариант - 3
модел - 20
вариант - 4
модел - 20
вариант - 5
модел - 20
вариант - 6
модел - 20
вариант - 7
модел - 20
вариант - 8
модел - 20
вариант - 9
модел - 20
вариант - 10
модел - 20
вариант - 11
модел - 20
вариант - 12
модел - 20
вариант - 13
модел - 20
вариант - 14
модел - 20
вариант - 15
модел - 20
вариант - 16
модел - 20
вариант - 17
модел - 20
вариант - 18
модел - 20
вариант - 19
модел - 20
вариант - 20
Модел 20 - Костюм изработен от официална тъмно синя и охра  
ликра, в комбинация с черен еластичен тюл.

Цена за изработка блуза - 186 лв.

Цена за изработка пола - 86 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой блуза - 36 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой пола - 30 лв.

Време за изработка блуза - 6 дни от датата на получаване на
необходимите материали за изработка.

Време за изработка пола - 5 дни от датата на получаване на
необходимите материали за изработка.

Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност блуза - всеки следващ брой - 3 дни от датата на
получаване на необходимите материали за изработка.

Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност пола - всеки следващ брой - 3 дни от датата на
получаване на необходимите материали за изработка.