Модел 16 - Костюмче изработено от бял, зелен и кафяво -
оранжев сатен, с ръчно нашити и нанизани зелени мъниста.

Цена за изработка потник с мъниста - 176 лв.

Цена за изработка потник без мъниста - 155 лв.

Цена за изработка панталон - 152 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой потник с мъниста - 46 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой потник без мъниста - 
25 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой панталон - 22 лв.

Време за изработка потник с мъниста, потник без мъниста,
панталон - 6 дни от датата на получаване на необходимите
материали за изработка.
Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност  потник с мъниста, потник без мъниста,
панталон - всеки следващ брой - 3 дни от датата на получаване
на необходимите материали за изработка.
Модел 16 - Цветови варианти
модел - 16
оригинал
модел - 16
вариант - 1
модел - 16
вариант - 2
модел - 16
вариант - 3
модел - 16
вариант - 4
модел - 16
вариант - 5
модел - 16
вариант - 6
модел - 16
вариант - 7
модел - 16
вариант - 8
модел - 16
вариант - 9
модел - 16
вариант - 10
модел - 16
вариант - 11
модел - 16
вариант - 12
модел - 16
вариант - 13
модел - 16
вариант - 14
модел - 16
вариант - 15
модел - 16
вариант - 16
модел - 16
вариант - 17
модел - 16
вариант - 18
модел - 16
вариант - 19
модел - 16
вариант - 20