Модел 1 - Рокля изработена от официална червена и черна
ликра с нашити ръчно червени и черни мъниста.
Модел 1 - Цветови варианти
модел - 1
оригинал
модел - 1
вариант - 1
модел - 1
вариант - 2
модел - 1
вариант - 3
модел - 1
вариант - 4
модел - 1
вариант - 5
модел - 1
вариант - 6
модел - 1
вариант - 7
модел - 1
вариант - 8
модел - 1
вариант - 9
модел - 1
вариант - 10
модел - 1
вариант - 11
модел - 1
вариант - 12
модел - 1
вариант - 13
модел - 1
вариант - 14
модел - 1
вариант - 15
модел - 1
вариант - 16
модел - 1
вариант - 17
модел - 1
вариант - 18
модел - 1
вариант - 19
модел - 1
вариант - 20
Цена за изработка с мъниста - 330 лв.

Цена за изработка без мъниста - 246 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой с мъниста - 124 лв.

Цена за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой без мъниста - 40 лв.

Време за изработка - 8 дни от датата на получаване на
необходимите материали за изработка.

Време за изработка при поръчка над 1 брой от материи с една и
съща еластичност - всеки следващ брой - 4 дни от датата на
получаване на необходимите материали за изработка.