модел - 16                     модел - 26
C
показвания от 16.11.2018 г.