модел - 17                     модел - 18                     модел - 19                     модел - 22                    модел - 30
C
показвания от 16.11.2018 г.